شورای بهورزی

برگزاری شورای بهورزی مرکز بهداشت شهرستان اراک

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۳ کد : ۳۲۰۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۶
در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۰شورای بهورزی مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رئیس مرکز ،رئیس امور اداری ،مدیر آموزشگاه بهورزی ونمایندگان بهورزان مرکز بهداشت شهرستان اراک در دفتر مدیریت برگزار شد .
برگزاری شورای بهورزی مرکز بهداشت شهرستان اراک

نظر شما :