ا راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه

کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک از راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۱ کد : ۳۲۳۹۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۹۴
همانطور که میدانید هدف هر آزمایشگاه اخذ نتیجه صحیح و اندازه گیری دقیق نمونه های آزمایشگاهی است و برای رسیدن به این امر باید میزان و نوع تغییرات غیر استانداری که در ابزار و تجهیزات صورت می گیرد شناسایی شده و خطاهای آزمایشگاه به حداقل ممکن برسد.
کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک از راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه

محمدرضاحیدری کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک از راه اندازی بخش کنترل کیفیی ابزار پایه خبر داد.

حیدری گفت:این بخش کمک بسیاری به اخذ نتیجه صحیح و اندازه گیری دقیق نمونه های آزمایشگاهی خواهد کرد.

وی عنوان کرد :همانطور که میدانید هدف هر آزمایشگاه اخذ نتیجه صحیح و اندازه گیری دقیق نمونه های آزمایشگاهی است و برای رسیدن به این امر باید میزان و نوع تغییرات غیر استانداری که در ابزار و تجهیزات صورت می گیرد شناسایی شده و خطاهای آزمایشگاه به حداقل ممکن برسد.

ایشان افزود : از آن جا که کنترل کیفی شامل طیف وسیعی از فعالیت هاست که اجرای آن در یک قالب منسجم و مستند باعث رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب می‌گردد آزمایشگاه مرکز بهداشت اراک نیز در راستای تحقق این امر و با هدف دستیابی به سیستم سلامت کارآمد،کنترل کیفی تجهیزات،دستگاه‌ها و ابزارها را از سطوح پایه تا پیشرفته آغاز نموده و این مهم را در تمام آزمایشگاه های مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی تحت پوشش خود نیز اجرا نموده است.بدیهی است این اقدام،صحت و دقت نتایج حاصله را تضمین نموده و توجیهات منطقی و اقتصادی را به دنبال دارد.

کلید واژه ها: کیفی آزمایشگاه بهداشت سلامت


نظر شما :