برنامه عملیاتی

تدوین برنامه عملیاتی

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۳ کد : ۳۵۵۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۱۵
رو نمایی از برنامه عملیاتی مرکز ومراکز خدمات جامع سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه تیم فنی ،رئیس ، تیم سلامت ،کارشناس ناظران شهری وکاردانان روستایی مرکز بهداشت شهرستان اراک
تدوین برنامه عملیاتی

نظر شما :