ارائه شاخص

ارائه شاخصهای بهداشت خانواده

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۴ کد : ۵۱۸۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۲۴
ارائه شاخصهای بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رئیس مرکز بهداشت ، مسئول بهداشت خانواده استان ،کارشناس مسئول وکارشناسان بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان اراک
ارائه شاخصهای بهداشت خانواده

نظر شما :