واگذاری

واگذاری مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۴ کد : ۵۱۹۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۵۲
جلسه هماهنگی وا گذاری مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو به بخش خصوصی با حضور برخی مدیران دانشگاه ،معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت شهرستان اراک در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد
واگذاری مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو

( ۲ )

نظر شما :