معدوم سازی

بار گیری ومعدوم سازی مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۶ کد : ۵۵۵۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۸۵
با هماهنگی انجام شده توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک با مقام قضایی ۲ونیم تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که توسط همکاران بهداشت محیط از مراکز عرضه مواد غذایی جمع آوری شده بود در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ به محل دفن ذباله جهت معدوم سازی منتقل شد
بار گیری ومعدوم سازی مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

نظر شما :