خود مراقبتی

خود مراقبتی

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۷ کد : ۶۶۰۴ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۲۱۸

پیام و توصیه های بهداشتی  آموزش و ارتقای سلامت

پیشگیری آسانتر و مطمئنتر از درمان است.

 با ارتقا آگاهیهای بهداشتی سلامت خود را تضمین کنیم.

 سلامتی را محور برنامههای خود در زندگی و کار قرار دهیم.

 هر کس خود مسئول سلامت خویش است، مراقب سلامت خود باشیم.

 سلامتی ارمغان رفتار بهداشتی است.

 همه با هم برای سلامتی تلاش کنیم.

 توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم و به آن عمل کنیم.

 دو اصل مهم درتأمین سلامتی مردم، همکاری بین بخشی و جلب مشارکت مردمی است.

 جز با مشارکت کلیه بخشهای توسعه نمیتوان سلامتی مردم را تأمین نمود.

 خود مراقبتی گام اول سلامت است.

 یک عمر سلامت با خود مراقبتی.

 هر خانه ایرانی یک خانه سلامت با سفیران سلامت خانواده.

 خود مراقبتی فعالیتی است که مردم برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می دهند.

 درصد از مراقبتهایی که به سلامت ما منجر میشود از نوع خودمراقبتی میباشد. - بین 83

خودمراقبتی اعمالی است آگاهانه.

خودمراقبتی رفتاری است داوطلبانه و آموختنی و با خوددرمانی تفاوت دارد. خوددرمانی اقدام به

درمان بدون داشتن اطلاعات کافی در زمینه علائم و بیماری ها و تصمیم گیری خودسرانه و غیر

استاندارد درمانی است.

 خودمراقبتی میتواند بار مراجعه شما را به پزشکان عمومی تا 11 درصد کاهش دهد.

 خودمراقبتی میتواند نیاز شما را به ویزیتهای بعدی تا 31 درصد کاهش دهد.

 خودمراقبتی میتواند تا 31 درصد به کاهش بستری شما در بیمارستان منجر گردد.

 خودمراقبتی میتواند طول دوره اقامت در بیمارستان را تا 31 درصد کاهش دهد.

 با خودمراقبتی مصرف داروها تعدیل میگردد.

 خودمراقبتی میتواند به میزان 31 درصد روزهای غیبت از کار را کاهش دهد.

 سفیران سلامت دانشجو پیشگامان سلامت در دانشگاهها.

 سفیران سلامت دانشآموز پیشگامان سلامت در مدارس.

 سفیر سلامت دانشجو، دانشجوی داوطلب و علاقمند به فعالیت در حیطههای مختلف سلامت (

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی (.

 سفیران سلامت دانشجو، توانمند سازی جوانان در خودمراقبتی.

 جوانانی سالم و پویا با خودمراقبتی جوانان.

 افزایش سواد سلامت راهی برای اتخاذ رفتارهای سالم زندگی.

 با مراجعه به مراکز جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت در زمینه مسائل بهداشتی

آموزش بگیرید.

 در مراقبت از سلامت خود، دوستان، خانواده و جامعه کوشا باشیم.

 سبک زندگی سالم را رعایت و به دیگران توصیه نمائیم.

 مراقب سلامت محیط زیست محله و شهرمان باشیم.

 برای سلامت خود برنامهریزی نمائیم و به آن عمل نمائیم.

 برای خودمراقبتی ابتدا یک برنامه کوتاه مدت را برای تغییر رفتار برنامهریزی نمائید.

 با خود پیمان ببندیم که مراقب سلامت خود، خانواده و دوستانمان باشیم.

 با خودمراقبتی میتوانیم استرس خود را کاهش دهیم و اعتماد به نفس خود را باز یابیم.

 خودمراقبتی یکی از مهارتهای زندگی است که باید شیوه آن را بیاموزیم.

 خودمراقبتی باعث کاهش مراجعات پزشکی، جلب مشارکت افراد در برنامهریزی و تصمیمگیری

برای اقدامات سلامتی خود می شود.

 خودمراقبتی دربرگیرنده فعالیتهایی مشتمل بر ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری، درمان بیماری

و مصدومیتها و درمان و توانبخشی بیماریهای مزمن است.

 خودمراقبتی اعمالی است که مردم انجام میدهند تا تندرست بمانند، از سلامت ذهنی و جسمی خود

نگهداری کنند و نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند.

 با خودمراقبتی برنده سلامت باشید.

 خودمراقبتی در تمام طیف سلامت و بیماری معنی می یابد.__

کلید واژه ها: خود مراقبتی


نظر شما :