بازدید معاون بهداشتی دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت از مراکز

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت شماره ۱ و ارسطو
۱۴ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۵ کد : ۸۵۴۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۸۳
باز دید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ورئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت شماره ا ومرکز ۱۶ ساعته ارسطو موضوع بازدید :برسی نحوه آموزش تلفنی خانوارهای تحت پوشش هر مرکز در خصوص پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
بازدید معاون بهداشتی دانشگاه ورئیس مرکز بهداشت از مراکز

کلید واژه ها: کرونا ویروس


نظر شما :