روزشمار هفته سلامت

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۵ کد : ۸۹۳۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۸۵
دوشنبه ۱ / ۲ / ۹۹ بهورزان، مراقبین سلامت وخانواده بهداشتی کشور در مقابله با کرونا سه شنبه ۲ / ۲ / ۹۹ پزشکان، پرستاران، ماماها واعضای خانواده نظام سلامت در مقابله با کرونا چهارشنبه ۳ / ۲ / ۹۹ آموزش، پژوهش، فناوری وتولید ملی در مقابله با کرونا پنجشنبه ۴ / ۲ / ۹۹ همآهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا جمعه ۵ / ۲ / ۹۹ روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مومنانه در مقابله با کرونا شنبه ۶ / ۲ / ۹۹ مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا یکشنبه ۷ / ۲ / ۹۹ هر" رسانه" یک "پایگاه سلامت" در مقابله با کرونا
روزشمار هفته سلامت

نظر شما :