مطالب مرتبط با کلید واژه

دهان


بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

خانم نرگس نوروزی کارشناس مسئول واحد دهان و دندان مدرک تحصیلی: ارشد سابقۀ خدمت: 23 سال آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 132 شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد -086 شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی:264 واحد دهان ...