مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدید


بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی ، از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جدید گالری

به گزارش واحد روابط عمومی ؛ حسینی زاده رئیس امور عمومی به همراه حسینی مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک ازمراکزخدمات جامع سلامت شادپور،ولیعصر، پیش از ازدواج و پایگاه سلامت مرسلی و امیرکبیر ،بازدید بعمل آوردند. هدف از این بازدید ، ارزیابی عملکرد، در راستای ارائه خدمات به مراجعین و در ادامه رسیدگی و به انتقادات و پیشنهادات همکاران حوزه سلامت پرداخته شد و موارد مورد نظر را بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید رئیس امور عمومی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ساروق

به گزارش واحد روابط عمومی ؛ حسینی زاده رئیس امور عمومی طی بازدید، ازمرکز خدمات جامع سلامت شهری ساروق ،ضمن خسته نباشید به همکاران این مرکز چگونگی نحو خدمات رسانی در ایام تعطیل وساعات غیر اداری این مرکز ،مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی، از حوزه بهداشت شهرستان اراک گالری

به گزارش روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک، از آزمایشگاه ستاد ،پایگاه های سلامت:حافظیه-فاطمیه-مشاور-الهیه-توحید-مرسلی-امید-داوران-مالک اشتر-فردوس-۱۴ معصوم- قنات ناصری و مراکز خدمات جامع سلامت : فاطمیه- ناطقی-ارسطو- شادپور-قمر بنی هاشم-۱۴معصوم بازدید بعمل آورد حسینی زاده ؛ ضمن خسته نباشید به همکاران مراکز وگفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان پرداخت و موارد مورد نظر را بررسی و در دستور کار قرار داد .(لازم به ذکر است تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و پایگاهها و خانه های بهداشت به دلیل آلودگی هوا در آماده باش کامل هستند)

ادامه مطلب

بازدید رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از شعبه های رأی مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت گالری

به گزارش واحد روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک ، از شعبه های رأی مستقر ،در مراکز خدماتجامع سلامت کرهرود،مشهد میقان. ،۱۴معصوم(ع)،حضرت ولیعصر (عج)و پایگاه سلامت قنات ناصری بازدید بعمل آورد.

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی، از حوزه بهداشت شهرستان اراک گالری

به گزارش روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک، از مرکز خدمات جامع سلامت حاج خیری و کرهرود ،پایگاهای سلامت ، قنات ناصری ،ابوریحان ، نبئی ،بازدید بعمل آورد. حسینی زاده به همراه حیدری در این بازدید، وضعیت شبکه های اینترنت مراکز و پایگاهها را مورد بررسی قرار دادند.ودر ادامه، به گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان پرداخت و مورد بررسی و دستور کار قرار گرفت. لازم به ذکر است دو پایگاه منتخب شعبه اخذ رای نیز مورد بازدید قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی ازحوزه بهداشت شهرستان اراک

به گزارش روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک، از مرکز خدمات جامع سلامت سنجان بازدید بعمل آورد. حسینی زاده در این بازدید، به پیگیری وضعیت ساختمان ها و مشکلات مراکز پرداخت ودر ادامه، گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان مورد بررسی و دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی ازحوزه بهداشت شهرستان اراک گالری

به گزارش روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی به همراه حسینی مسئول حراست مرکز بهداشت شهرستان اراک، از مراکز خدمات جامع سلامت داود آباد و خانه بهداشت دهنمک بازدید به عمل آمده است. حسینی زاده ضمن تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران ، و تبریک هفته ملی جوانی و جمعیت از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و خدمت رسانی به مراجعین قرار گرفت و در ادامه به پیگیری وضعیت ساختمان ها و گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان مورد بررسی و دستور کار قرار گرفت

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های سلامت گالری

به گزارش روابط عمومی در این بازدید حسینی زاده ضمن تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران ،از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و خدمت رسانی به مراجعین قرار گرفت و در ادامه به پیگیری وضعیت ساختمان ها و گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان مورد بررسی ودر دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدیدهای نوروزی

بازدید نوروزی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

بازدید نوروزی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز بهداشت شهرستان اراک به گزارش وب دا مرکزی، در ششمین روز از ایام نوروز ۱۴۰۳ دکتر زیلابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه معاون اجرایی و فنی مرکز بهداشت استان مرکزی از مرکز بهداشت شهرستان اراک بازدید و ضمن تبریک عید نوروز به پرسنل، از زحمات یکساله آنان تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطلب
بازدیدهای نوروزی

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت داود آباد گالری

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت داود آباد ایشان در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران و به بررسی آمار مراجعین همچنین تاکید بر خدمت رسانی مناسب به همشهریان و همچنین مسافران در ایام عید نوروز داشتند .

ادامه مطلب
بازدید از مراکز اقامتی و گردشگری

بازدید رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان اراک ا از مراکز اقامتی و گردشگری گالری

رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان اراک ا از مراکز اقامتی و گردشگری بازدید کردند. ایشان در این بازدیدها به بررسی وضعیت بهداشت و نحوه رعایت نکات بهداشتی این مراکز در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز در ارائه خدمات به مسافران پرداختند.

ادامه مطلب
بازدیدهای نوروزی

بازدید کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان اراک از پایگاه های سلامت مستقر در بیمارستان‌ ها. گالری

بازدید کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان اراک از پایگاه های سلامت مستقر در بیمارستان‌ ها.ایشان در این بازدید ضمن تبریک آغاز سال نو بر روند ارائه مراقب های بهداشتی نظارت مورد بررسی قرار داد ند و از زحمات همکاران قدردانی شد.

ادامه مطلب
بازدید های نوروزی

بازدید معاون مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو گالری

بازدید معاون مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو ایشان در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران و بررسی آمار مراجعین تاکید بر خدمت رسانی مناسب به همشهریان و همچنین مسافران در ایام عید نوروز داشتند .

ادامه مطلب
بازدید از هتل ها و قنادی ها

بازدید رئیس مرکز و رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان اراک از قنادی ها گالری

رئیس مرکز و رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان اراک از اماکن عمومی هتل ها و قنادی ها بازدید کردند. ایشان در این بازدیدها به بررسی وضعیت بهداشت و نحوه رعایت نکات بهداشتی این مراکز در ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز در ارائه خدمات به مسافران پرداختند و تاکید کردند بحث نظافت و ایمنی در کارگاه و پرسنل بسیار مهم است باید بطور کامل رعایت شود.

ادامه مطلب
بازدید های نوروزی

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز جامع سلامت ساروق گالری

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز جامع سلامت ساروق در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران تاکید بر خدمت رسانی مناسب به همشهریان و همچنین مسافران در ایام عید نوروز داشتند .

ادامه مطلب
بازدید های نوروزی

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز جامع سلامت داود آباد گالری

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز جامع سلامت داود آباد در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران تاکید بر خدمت رسانی مناسب به همشهریان و همچنین مسافران در ایام عید نوروز داشتند .

ادامه مطلب
بازدید های نوروزی

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از کلینیک دندانپزشکی گالری

بازدید سرپرست امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک از کلینیک دندانپزشکی ایشان در این بازدید ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و تشکر از خدمات انجام شده تاکید به خدمت رسانی بیشتر در ایام عید نوروز داشتند.

ادامه مطلب
بازدید معاون بهداشتی

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از آزمایشگاه ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه معاون اجرایی و رئیس گروه آزمایشگاه مرکز بهداشت استان مرکزی از آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شهدای صفری

رئیس مرکز و کارشناس مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان اراک از مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت شهدای صفری بازدید کردند گالری

در بازدیدی که رئیس مرکز بهداشت به همراه کارشناس مسئول گسترش ضمن تقدیر وتشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران به بررسی مشکلات پیگیری جهت رفع آنها پرداختند.

ادامه مطلب
بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت کرهرود

رئیس مرکز و کارشناس مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان اراک از مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت کرهرود بازدید کردند گالری

در بازدیدی که رئیس مرکز بهداشت به همراه کارشناس مسئول گسترش ضمن تقدیر وتشکر از خدمات انجام شده از همکاران خواستن با توجه به تمدید طرح تا ۳۰ دیماه تلاش خود را بیشتر کنند تا افراد بیشتری به پویش بپیوندند .

ادامه مطلب
بازدید از پایگاه سلامت ارسطو

پایش رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از پایگاه سلامت ارسطو گالری

حسینی در این بازدید تاکید کرد با توجه به تمدید طرح تا ۳۰ دی ماه همکاران تلاش بیشتری نمایند تا شاخص پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون در این پایگاه افزایش محسوس داشته باشد تا جمعیت تحت پوشش بطور کامل به پویش بپیوندند.

ادامه مطلب
بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از خانه بهداشت روستای حاجی آباد گالری

وی در حاشیه بازدید گفت ‌:با توجه به اینکه جمعیت روستایی حاجی آباد در شهر اراک و کارخانجات صنعتی مشغول بکار هستن شما می توانید در تایم غیر کاری با مراجعه به مساجد و در مراسمات اطلاع رسانی شود تا مردم در طرح غربالگری فشارخون و دیابت شرکت کنند تا هرچه سریعتر آمار خانه بهداشت حاجی آباد به نتیجه مطلوب برسد .

ادامه مطلب
بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت مالک آباد گالری

حسینی تاکید کرد آمار ثبت مراجعین به شکل روزانه در پایان ساعت کار از سامانه سیب استخراج شود به کلیه پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش خود اعلام شود در صورت پایین بودن میزان ثبت در سامانه حتما تذکر داده شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

ادامه مطلب
ضربت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

آغاز طرح ضربت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی گالری

آغاز طرح ضربت بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، بازدید معاون و کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

ادامه مطلب