مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسن


کمیته هماهنگی درون بخشی هپاتیت

برگزاری کمیته هماهنگی درون بخشی هپاتیت ، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

برگزاری کمیته هماهنگی درون بخشی هپاتیت با حضور رییس مرکز و کارشناس مسئولان مربوطه در مورخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲ سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی

برگزاری جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیمار یابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی گالری

برگزاری جلسه آموزشی برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیمار یابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجرین خارجی جهت کارشناسان ناظر مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و مسولین پایگاهای سلامت

ادامه مطلب