مطالب مرتبط با کلید واژه

غذا-جشنواره-بهداشت-اراک


جشنواره غذاهای سالم محلی

 به مناسبت روز جهانی غذا ، جشنواره غذا با موضوع " آشنایی با غذاهای سالم محلی " جهت پرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک در روز چهارشنبه مورخ 27 / 7 / 1401 برگزار گردد. همکاران متقاضی ، جهت ثبت نام با ...