مطالب مرتبط با کلید واژه

سالم


تغذیه سالم

تغذیه سلم

بچه ها وقتی مدرسه میروند و به خانه برمیگردند میبینیم که داخل کیفشان پر از تغذیه مانده است و خیلی از اوقات چند روز گذشته و این تغذیه ها را نخورده است. برخی از بچه ها چه توی خانه و چه توی مدرسه خیلی بد غذا هستند، قبلا میگفتند اگر بچه ها با بچه های همسن خودشان باشند ممکنه میل به غذا خوردشان بیشتر بشود ولی گاها دیده میشود که برخی بچه ها اینگونه نیستند، حتی وقتی مدرسه هم رفتند از لحاظ روحی و رفتاری تغییری نکردند و همچنان کم غذا و ضعیف هستند. چکار کنیم که از روحی شرایطشان را تغییر بدهیم و یک مقدار خوش غذاتر بشوند؟

ادامه مطلب