مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک

برگزاری کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

برگزاری کمیته عفاف حجاب مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک و کلیه کارشناس مسولان ستادی در مورخ ۱۸ مرداد ماه سالن کنفراس این مرکز

ادامه مطلب
کمیته آموزش اسفند ماه

برگزاری کمیته آموزش اسفندماه گالری

کمیته آموزش اسفندماه در مورخ ۱۶ اسفند با حضور رئیس مرکز و کلیه کارشناسان مسئول واحد های مرکز بهداشت شهرستان اراک برگزار شد

ادامه مطلب
کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری

برگزاری کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری گالری

برگزاری کمیته هماهنگی ارزیابی آمادگی دانشگاه جهت استقرار برنامه پزشکی خانواده شهری همزمان از طریق وبینار با شهرستان ها ، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب
برگزاری کمیته آموزش دی ماه

برگزاری کمیته آموزش دی ماه گالری

برگزاری کمیته آموزش دی ماه در موخ ۱۲ دی ماه با حضور رئیس ، معاون و کلیه کارشناس مسئولان ستاد مرکز بهداشت شهرستان اراک

ادامه مطلب