مطالب مرتبط با کلید واژه " کرونا "


تقدیر

تقدیراز مجموعه مرکز بهداشت

تقدیر از مدیریت وپرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک ،اطلاع رسانی ،آموزش وفعالیتهای پیشگیرانه در خصوص انتشار ویروس کرونا توسط مجموعه حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

ادامه مطلب