مطالب مرتبط با کلید واژه

روز دندانپزشک


بازدید و تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک به مناسبت ۲۳ فروردین روز دندانپزشک گالری

بازدید و تبریک رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک به همراه کارشناس بهداشت دهان ودندان به مناسبت ۲۳ فروردین روز دندانپزشک از مراکز خدمات جامع سلامت شهید ناطقی،مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر (عج) وکلینیک ویژه دندانپزشکی

ادامه مطلب