حراست

تعداد بازدید:۶۰۳

حراست

شرح وظایف:

1- نظارت بر حفاظت پرسنلی ، فیزیکی ، اسناد و  IT.

2- ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی شبکه.

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷