آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ارزیابی عملکرد کارمنداندستورالعمل ها۲۶ مرداد ۱۳۹۸
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانسدستورالعمل ها۰۶ اسفند ۱۳۹۷
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستاری (بزرگسال)فرآیندها۰۱ مهر ۱۳۹۶
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه کودکفرآیندها۰۱ مهر ۱۳۹۶
دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبولانس های بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزیدستورالعمل ها۲۴ آذر ۱۳۹۵
کتابچه مقررات داخلیکتابچه ها۰۵ مهر ۱۳۹۳
دستورالعمل جراحی ایمنیدستورالعمل ها۰۴ مرداد ۱۳۹۳
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیدستورالعمل ها۰۱ آذر ۱۳۹۱
دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIVدستورالعمل ها۰۴ مهر ۱۳۹۰
کتابچه حقوق گیرنده خدمتکتابچه ها
گاواژ بیمارفرآیندها
علائم عفونتفرآیندها
ساکشن کردن بیمارفرآیندها
جداسازی بیمار از ونتیلاتورفرآیندها
تعبیه صحیح لوله تراشهفرآیندها
دستورالعمل قانون ارتقای بهره وریدستورالعمل ها
دستورالعمل اعزام و انتقال بین بیمارستانیدستورالعمل ها
دستورالعمل تریاژ انبوهدستورالعمل ها
کتابچه تریاژ بیمارستانی در بلایاکتابچه ها
کتابچه بهداشت محیط بیمارستانکتابچه ها