اموزش بهداشت

تعداد بازدید:۱۷۳۰

معرفی پرسنل:

اقای اصغر قلعه نویی

  شرح وظایف واحد :
 اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویت های سلامت شهرستان
طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و سایر شواهد در شهرستان
ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحد های زیر مجموعه بهداشتی و سایر سازمان ها ، ادارات و نهاد ها در شهرستان
آموزش کارکنان ستادی در موضوعات آموزشی، ارتباطی ، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ارتباطی ، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیند های آموزش سلامت شهرستان
مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامات در شهرستان
جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت ساز مان ها ،ادارات و نهاد های دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی
مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج ، بیمارستان های مروج سلامت ،مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن) در شهرستان
مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین  اهداف مداخلات اموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکرد های مناسب در شهرستان
توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی،محیط های کار،مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
همکاری با سایر واحد های معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان
مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

شماره تماس:

08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-5

کلید واژه ها: سلامت ارتقای سلامت آموزش ارتقای سلامت آموزش سلامت سلامت شهرستان سلامت شهرستان مشارکت سلامت شهرستان مشارکت طراحی شهرستان سطح شهرستان شهرستان مشارکت

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱