آرشیو اخبار

دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی گالری

معرفی دانشکده سرپرست دانشکده دندانپزشکی ،آقای دکتر احسان مومنی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده نیز آقای دکتر مجتبی بیانی می باشند. پیش از این آقایان ،دکتر احسان مومنی،دکتر حمید زارعی ودکتر احسان اله غزنوی راد ودکتر علی کولیوند و دکتر حمید سرلک از سال۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸،مسئولیت ریاست دانشکده را به عهده داشتند. دانشکده دندانپزشکی اراک در مهرماه سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۲۶ دانشجو افتتاح گردیده است . در حال حاضر،بخش علوم پایه دانشکده در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در سردشت و بخش بالینی و کیلینیک ویژه دانشکده واقع در شهرک نبئی بوده و این دانشکده دارای حدود ۱۶۰ دانشجوی دندانپزشکی و ۲۰ دانشجوی تکنسین سلامت دهان می باشد

ادامه مطلب