آرشیو اخبار

فعالیت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای کرونایی وبازگشایی دانشکده از تاریخ ۶ خرداد ماه

فعالیت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای کرونایی وبازگشایی دانشکده از تاریخ ۶ خرداد ماه

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بعد از شیوع این ویروس منحوس، اکثر کلینیک های دندانپزشکی در شهر تعطیل شد، اما دانشکده دندانپزشکی برای ادامه ارائه خدمات اورژانسی به فعالیت خود ادامه داده و می دهد.

ادامه مطلب