دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

تعداد بازدید:۶۷۹۷

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر افروز نخستین

معاون پژوهشی دانشکده

مدیر گروه دندانپزشکی ترمیمی

a.Nakhostin@arakmu.ac.ir

CV

2

دکتر آزاده خزائی زاده

  ریاست دانشکده

هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی

azdkh@arakmu.ac.ir

CV

3

دکتر سارا خالقی

هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی

Khaleghi.Sara@arakmu.ac.ir

CV

4

دکتر مهسا فروزنده

هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی

Mahsaforouzande@arakmu.ac.ir

CV

5

دکتر الهام فرهادی

هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی

elhamfarhadi@arakmu.ac.ir

CV

6

دکتر شیوا کاووسی نژاد

هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی

shiva_kavousinejad@arakmu.ac.ir

CV

 

 

کلید واژه ها: ترمیمی و زیبایی دکتر افروز نخستین دکتر آزاده خزائی زاده دکتر مهسا فروزنده دکتر سارا خالقی دکتر الهام فرهادی دکتر شیوا کاووسی نژاد

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲