مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر آزاده خزائی زاده


درباره دانشکده

دانشکده دندانپزشکی اراک در مهرماه سال 1391 با پذیرش 26 دانشجو افتتاح گردید. در حال حاضر،بخش علوم پایه دانشکده در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) واقع در سردشت و بخش بالینی و کیلینیک ویژه دانشکده واقع در ساختمان الغدیر واقع در بلوار قدس کوی ...

ریاست دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس ایمیل رزومه 1 دکتر افروز نخستین معاون پژوهشی دانشکده مدیر گروه دندانپزشکی ترمیمی a.Nakhostin@arakmu.ac.ir CV 2 دکتر آزاده خزائی زاده   ریاست دانشکده هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی azdkh@arakmu.ac.ir CV 3 دکتر جلیل صبحی پور هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی   CV 4 دکتر مهسا فروزنده هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی Mahsaforouzande@arakmu.ac.ir CV 5 دکتر الهام فرهادی هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی elhamfarhadi@arakmu.ac.ir CV 6 دکتر شیوا ...