گروه ارتودنسی

تعداد بازدید:۵۵۲۶
گروه ارتودنسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس یمیل

رزومه

1

دکتر علیرضا شمسی

مدیر گروه ارتودنسی

a.shamsi@arakmu.ac.ir

CV

2

دکتر نسترن شریفی

هیئت علمی گروه ارتودنسی

N.Sharifi@arakmu.ac.ir

CV

3

دکتر فاطمه سعیدی هیئت علمی گروه ارتودنسی   CV

کلید واژه ها: ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی ارتودانتیکسی دکتر علیرضا شمسی دکتر نسترن شریفی دکتر فاطمه سعیدی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲