مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتودنسی


گروه ارتودنسی

گروه ارتودنسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر علیرضا شمسی هیئت علمی گروه ارتودنسی مدیر گروه ارتودنسی CV 2 دکتر یاسمن شریفی هیئت علمی گروه ارتودنسی CV 3 دکتر فاطمه سعیدی هیئت علمی گروه ارتودنسی CV

معرفی خدمات ارائه شده در کلینیک ها

بخش جراحی لثه: جرمگیری و بروساژ  و مشاوره لثه بخش کودکان: ترمیم دندان های شیری و دائمی، عصب کشی دندان شیری، روکش دندان شیری، کشیدن، فلوراید تراپی و آموزش بهداشت بخش تشخیص بیماریهای دهان، فک و صورت: غربالگری بیماران، تشخیص و درمان ...