مطالب مرتبط با کلید واژه

ارتودنسی


گروه ارتودنسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس یمیل رزومه 1 دکتر علیرضا شمسی مدیر گروه ارتودنسی a.shamsi@arakmu.ac.ir CV 2 دکتر نسترن شریفی هیئت علمی گروه ارتودنسی N.Sharifi@arakmu.ac.ir CV

معرفی خدمات ارائه شده در کلینیک ها

بخش جراحی لثه: جرمگیری و بروساژ  و مشاوره لثه بخش کودکان: ترمیم دندان های شیری و دائمی، عصب کشی دندان شیری، روکش دندان شیری، کشیدن، فلوراید تراپی و آموزش بهداشت بخش تشخیص بیماریهای دهان، فک و صورت: غربالگری بیماران، تشخیص و درمان ...