گروه جراحی دهان، فک و صورت

تعداد بازدید:۷۵۶۵
گروه جراحی دهان، فک و صورت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر مهدی حیدری زاده

مدیر گروه جراحی دهان فک و صورت

MehdiHeydarizadeh@arakmu.ac.ir

CV

2

دکتر آرش صراف زاده

هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت

CV

    4 دکتر سامان عباسی هیئت علمی گروه جراحی دهان فک و صورت        CV

 

کلید واژه ها: جراحی دهان،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دکتر مهدی حیدری دکتر آرش صراف زاده دکتر سامان عباسی

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲