گروه پروتزهای دندانی

تعداد بازدید:۴۰۸۷
گروه پروتزهای دندانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر وحیده نظری

 

مدیر گروه پروتزهای دندانی

هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی

V.nazari@arakmu.ac.ir

CV

     2 دکتر علیرضا اسماعیل زاده      هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی       CV

 

کلید واژه ها: پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دکتر وحیده نظری دکتر علیرضا اسماعیل زاده

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۲