گروه پروتزهای دندانی

تعداد بازدید:۳۷۰۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر بهنام بهشتی

مدیر گروه پروتزهای دندانی

B.beheshti@arakmu.ac.ir

CV

2

دکتر وحیده نظری

هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی

V.nazari@arakmu.ac.ir

CV

     3 دکتر علیرضا اسماعیل زاده      هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی       CV

 

کلید واژه ها: پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دکتر بهنام بهشتی دکتر وحیده نظری دکتر علیرضا اسماعیل زاده

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲