گروه پروتزهای دندانی

تعداد بازدید:۴۳۶۵
گروه پروتزهای دندانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر علیرضا اسماعیل زاده

هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی

مدیر گروه پروتزهای دندانی

CV

2

دکتر سروش مختاری

هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی

CV

 

کلید واژه ها: پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دکتر علیرضا اسماعیل زاده دکتر سروش مختاری

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳