مطالب مرتبط با کلید واژه

پروتزهای دندانی


گروه پروتزهای دندانی

گروه پروتزهای دندانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه 1 دکتر علیرضا اسماعیل زاده هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی مدیر گروه پروتزهای دندانی CV 2 دکتر سروش مختاری هیئت علمی گروه پروتزهای دندانی CV  

معرفی خدمات ارائه شده در کلینیک ها

بخش جراحی لثه: جرمگیری و بروساژ  و مشاوره لثه بخش کودکان: ترمیم دندان های شیری و دائمی، عصب کشی دندان شیری، روکش دندان شیری، کشیدن، فلوراید تراپی و آموزش بهداشت بخش تشخیص بیماریهای دهان، فک و صورت: غربالگری بیماران، تشخیص و درمان ...