گروه پریودانتیکس

تعداد بازدید:۵۲۴۷
گروه پریودانتیکس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه

1

دکتر مبینا کمانی

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

CV

2

دکتر مجتبی بیانی

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

CV

3

دکتر فاطمه عبدالعلیان

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

CV

4

دکتر امینه غزنوی

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

CV

 

کلید واژه ها: گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دکتر مجتبی بیانی دکتر فاطمه عبدالعلیان دکتر امینه غزنوی دکتر مبینا کمانی

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۴۰۲