گروه پریودانتیکس

تعداد بازدید:۴۲۰۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

رزومه

1

دکتر مجتبی بیانی

معاون آموزشی دانشکده

مدیر گروه پریودنتیکس

CV

2

دکتر فاطمه عبدالعلیان

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

F.Abdolalian@arakmu.ac.ir

CV

3

دکتر فاطمه تشکر

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

f.tashakor@arakmu.ac.ir

CV

4

دکتر امینه غزنوی

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

CV

5

دکتر مبینا کمانی

مدیر آموزشی دانشکده

هیئت علمی گروه پریودنتیکس

Mobina.Kamani@arakmu.ac.ir

CV

 

کلید واژه ها: گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دکتر مجتبی بیانی دکتر فاطمه عبدالعلیان دکتر فاطمه تشکر دکتر امینه غزنوی دکتر مبینا کمانی

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲