مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر مجتبی بیانی


معاون آموزشی دانشکده

دکتر مجتبی بیانی سمت : معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی       مدرک: متخصص  پریودانتیکس دارای بورد تخصصی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی بیانی دارای مدرکت تخصصی پریودانتیکس از دانشگاه تهران هستند واز سال 95 مسئولیت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ...