مسئول اساتید مشاور دانشکده

تعداد بازدید:۱۱۶۰

 

نام و نام خانوادگی

سمت

گروه

محل استقرار

جناب آقای دکتر مجتبی بیانی  مسئول اساتید مشاور پریودانتیکس  دانشکده دندانپزشکی

 

کلید واژه ها: مجتبی بیانی اساتید مشاور شاهد و ایثارگر دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰