مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش DEO دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۲۳۵۹
  

نام و نام خانوادگی:  دکتر یاسمین شیخ حسنی

رشته تحصیلی: متخصص دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک: yasmin.sh@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم:  33691355 - 086

شماره تماس داخلی: .........

آدرس: اراک هپکو خیابان نواب صفوی رو به روی اداره پست مرکزی دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

 استادیار بخش دندانپزشکی کودکان

 

شرح وظایف

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاستهای آموزشی دانشکده.
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .
 6. پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.
 7. توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.
 8. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.
 9. توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاستها و اولویتهای آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
 10. نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

 

کلید واژه ها: EDC دانشکده دندانپزشکی دکتر آزاده خزائی زاده EDO

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۲