پروپوزال های دانشکده دندان پزشکی

تعداد بازدید:۱۵۵۶

پروپوزال های دانشکده دندان پزشکی اعم از پروپوزال پایان نامه ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی، در سه شاخه مختلف کار آزمایی بالینی، مطالعات علوم پایه / آزمایشگاهی و مطالعات مروری تقسیم بندی شده و برای هر کدام در جهت ساز و کار بهتر، فرمت مشخص مطابق آنچه در سایت بار گذاری شده، آماده شدهاست.  
پس از تکمیل پروپوزال ها توسط دانشجویان و مجریان طرح (در قسمت مطالعات مروری از تخصص همکاران اپیدمیولوژیست دانشگاه استفاده می گردد) و تصویب آنها در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه، از منظر مطابقت با موازین اخلاقی در کمیته اخلاق دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرند. پس از طی مراحل مذکور، مجوز اجرای طرح صادر می گردد.*
*در مطالعات کار آزمایی بالینی، پس از صدور کد اخلاق، طرح می بایست در سامانه IRCT نیز ثبت گردد تا مجوز اجرا بگیرد.

نمونه تصویر صفحه اول مطالعات مشاهده ای

نمونه تصویر صفحه اول مطالعات مروری

نمونه تصویر صفحه اول مطالعات مداخله ای

کلید واژه ها: پروپوزال شورای پژوهشی دانشکده مطالعات مشاهده ای مطالعات مروری مطالعات مداخله ای سامانه IRCT

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰