مطالب مرتبط با کلید واژه

پروپوزال


پروپوزال های دانشکده دندان پزشکی

پروپوزال های دانشکده دندان پزشکی اعم از پروپوزال پایان نامه ها و پروپوزال طرح های تحقیقاتی، در سه شاخه مختلف کار آزمایی بالینی، مطالعات علوم پایه / آزمایشگاهی و مطالعات مروری تقسیم بندی شده و برای هر کدام در جهت ...