کمیته توانمند سازی اساتید

تعداد بازدید:۶۵۰

اعضای کمیته توانمند سازی اساتید

 

سرکار خانم دکتر سهیلا شمسی خانی

جناب آقای هادی جعفری منش

 

 

 

کلید واژه ها: توانمند سازی اساتید