کمیته آموزش در پژوهش

تعداد بازدید:۵۱۳

اعضای کمیته آموزش در پژوهش

 

جناب آقای محمد گلی طالب

سرکار خانم سهیلا شمسی خانی

جناب آقای هادی جعفری منش

 

 

 

کلید واژه ها: آموزش در پژوهش

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۰