کمیته توسعه آموزشی دانشجویان

تعداد بازدید:۳۴۱

 اعضای کمیته توسعه آموزشی دانشکده

 

جناب آقای محمد گلی طالب

سرکار خانم مریم هوشمند

سرکار خانم میترا جرس

سرکار خانم منیژه تاج آبادی

 

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰