اعضای دفتر توسعه

تعداد بازدید:۱۶۵۱

 

              مدیر دفتر توسعه                                             

              سرکار خانم میترا جرس CV                                             

 

 

اعضای دفتر توسعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

CV

1

دکتر سهیلا شمسی خانی

CV

2

مهدی هرورانی

CV

3

هادی جعفری منش

CV

4

مریم هوشمند

CV

5

منیژه تاج آبادی

CV

 

کلید واژه ها: دفتر توسعه اعضای دفتر توسعه