مدیر دفتر توسعه

تعداد بازدید:۱۷۲۱

              سرکار خانم میترا جرس   

                                                                                                     CV

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه

آدرس: مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پرستاری - طبقه اول

تلفن:-  8- 34173502  - 086     داخلی222

کد پستی6941- 7 - 38481 

پست الکترونیک  : mjaras@yahoo.com   

  پست الکترونیک آکادمیک: m.jaras@arakmu.ac.ir

کلید واژه ها: دفتر توسعه مدیر دفتر توسعه