برنامه استادان مشاور گروههای شازند

تعداد بازدید:۳۴۹۵

 

                                   

استاد مشاوران دانشکده پرستاری شازند از سال 90 تا کنون                                          

     نام و نام خانوادگی استاد مشاور

ورودی دانشجویان

تحت مشاوره

رشته دانشجویان

برنامه مشاوره

سرکار خانم مهلا قمی بهمن 1402 پرستاری شازند کلیک کنید

سرکار خانم دکتر سهیلا شمسی خانی(15 نفر دوم لیست)

سرکار خانم منیژه تاج آبادی(15 نفر اول لیست)

بهمن 1401 پرستاری شازند

دکتر شمسی خانی(کلیک کنید)

خانم تاج آبادی(کلیک کنید)

سرکار خانم الهه خدادادی

سرکار خانم میترا جرس

بهمن 1400

پرستاری شازند

خانم خدادادی (کلیک کنید)

خانم جرس(کلیک کنید)

جناب آقای مهدی هرورانی

بهمن 99

پرستاری شازند

کلیک کنید

جناب آقای محمد گلی طالب

بهمن 98

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم منیژه تاج آبادی

بهمن 97

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم پوران وروانی فراهانی

بهمن 96

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم مریم هوشمند

بهمن 95

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

جناب آقای گلی طالب

و  سرکار خانم تاج آبادی

بهمن 94

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

جناب آقای کورش رضایی

بهمن 93

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم الهه خدادادی

مهر 92

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم دکتر فرزانه گل آقایی

مهر 91

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

سرکار خانم دکتر شراره خسروی

مهر 90

پرستاری شازند

فارغ التحصیل

 

کلید واژه ها: دانشکده پرستاری شازند استادان مشاور