مدیر شبکه

تعداد بازدید:۱۵۷۳

نام و نام خانوادگی:    دکتر مرتضی واعظ

مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای  

کلید واژه ها: مدیریت