آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۸۰۸

خلاصه شرح وظایف آموزش

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی
 • هماهنگی و برگزاری کمیته نیازسنجی در سطح مراکز و خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی
 • جمع آوری اولویت های آموزشی از سطح مراکز و پایگاه ها و خانه بهداشت و ثبت در نرم افزار نیازسنجی جهت تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان و مناطق روستایی
 • ارزیابی و ارزشیابی رسانه های تولید شده ، توسط مردم سطح شهرستان و جمع بندی نتایج آن و ارسال به استان
 •   برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ، ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت
 •    مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقاء سلامت
 •   جمع آوری ، تحلیل ، گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه 
 • پایش پزشک ، کاردان و بهورز به صورت فصلی و تکمیل چک لیست
 • جمع آوری فعالیت های آموزشی به تفکیک واحدهای ستادی و ثبت در سامانه آماری به صورت ماهیانه
 • برگزاری کمیته آموزشی به صورت ماهیانه
 • برگزاری کمیته مناسبت های بهداشتی با همکاری واحد مربوطه
 • جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 • مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان
 • تهیه و رسانه های آموزشی برای کلیه مناسبتهای بهداشتی سال و نظارت بر توزیع رسانه ها
 • جمع آوری و ارسال عملکردهای بهداشتی به استان
 • جمع آوری و ارسال عملکردهای آموزشی ائمه جمعه به صورت فصلی به استان
 • ترویج فرهنگ خودمراقبتی با جذب سفیران سلامت با شعار هر خانوار ایرانی یک سفیر سلامت
 • توزیع بسته های آموزشی ( کتاب خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی، سبک زندگی سالم ، خودمراقبتی هفته به هفته بارداری ، خطرینجی در سکته های فلبی و مغزی )
 • جمع آوری آمار ماهیانه سفیران سلامت و ارسال به استان
 • جمع آوری آمار گروه های خودیار و ارسال به استان به صورت ماهیانه
 • ارتقاء فرهنگ خودمراقبتی سازمانی با برگزاری شورای ارتقاء سلامت کارکنان به صورت فصلی
 • جمع آوری آمار خودمراقبتی سازمانی و خودمراقبتی اجتماعی ماهیانه و ارسال به استان
 • هماهنگی با اداره آموزش و پرورش جهت جذب سفیران دانش آموزی و انجام ارزیابی و --ارزشیابی بسته های آموزشی و ارسال آمار سفیران دانش آموزی به استان