بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۰۷۵

تنظیم خانواده :

- نظارت بر عملکرد برنامه های تنظیم خانواده ( اعم از تکمیل فرم مشاوره و روش تنظیم خانواده جهت متقاضیان تنظیم خانواده ، مشاوره و آموزش در خصوص نحوه استفاده و مزایا و معایب روش ) پرسنل در مراکز و خانه های بهداشت

- هماهنگی با بیمارستان نامین اجتماعی شازند و طالقانی اراک جهت متقاضیان انجام عمل توبکتومی

- ارسال اسناد TL و IUD به مرکز بهداشت استان به صورت ماهیانه

- جمع بندی و ارسال فرم 108 تنظیم خانواده به مرکز بهداشت استان به صورت ماهیانه

- درخواست وسایل پیشگیری تنظیم خانواده به صورت فصلی

- پایش انبار دارویی جهت نحوه نگهئاری و امنیت گنتراسپتیوها هر 6 ماه یک بار

- تهیه و تکثیر و توزیع دفاتر و فرم های تنظیم خانواده مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

- برگزاری کارگاه و جلسات بازآموزی تنظیم خانواده

- نظارت بر مرکز مشاوره قبل از ازدواج

- همکاری جهت آموزش زنان واجد شرایط و نوعروسان تحت پوشش نهاد های دیگر مثل کمیته امداد ، بهزیستی ، ....

- نظارت بر ارائه خدمات آموزشی به زوج های مینور تالاسمی حین ازدواج و پس از آن

- پایش برنامه پزشک خانواده و ماما

- پیگیری موارد در معرض خطر تنظیم خانواده

- تنظیم اسناد و تقسیم حق الزحمه TL و IUD پرسنل بهداشتی

- ثبت رایانه ای فرم 108 ، درخواست دارویی و حق الزحمه TL و IUD

- تهیه و ارسال عملکرد آموزشی به صورت فصلی به مرکز بهداشت استان

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی تنظیم خانواده

 

کودکان :

- نظارت بر عملکرد برنامه های کودکان ( اعم از نحوۀ تکمیل فرم کودک سالم و فرم مانا جهت کودکان بیمار زیر5 سال  و نظارت بر نحوه ارزیابی و طبقه بندی و پیگیری ) به صورت دوره ای در مراکز و خانه های بهداشت

- نظارت بر مراقبت و کنترل روتین دوران کودکی از نظر قد ، وزن ، دورسر و .... و نحوه ثبت اطلاعات در فرم های مربوطه

- نظارت بر شناسایی و ارجاع کودکان مشکل دار در نمودار کنترلی قد و وزن

- جمع آوری و جمع بندی آمار چوب خط کودک سالم و مانا و ارسال به استان به صورت فصلی

- برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه مراقبتی کودکان بر اساس آخرین دستورالعمل جهت پرسنل محیطی

- نظارت بر درخواست داروئی داروهای مانا و ثبت رایانه ای درخواست داروئی هر 2 ماه یکبار

- تهیه و ارسال عملکرد آموزشی به صورت فصلی به مرکز بهداشت استان

- تهیه و تکثیر و توزیع دفاتر و فرم های کودک سالم و مانا مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی کودکان

 

شیر مادر :

 - انجام مشاوره شیردهی جهت مادرانی که مشکل شیردهی دارند

- برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی شیرمادر جهت پرسنل محیطی

- نظارت بر درخواست شیرمصنوعی

- صدور کالابرگ شیرمصنوعی در مراکز شهری

- تجویز شیر مصنوعی جهت کودکان شیرخوار روستایی

- نظارت بر انجام تکمیل فرم غربالگری تغذیه با شیر مادر در اولین مراقبت مادر و نوزاد پس از زایمان

- پیگیری موارد مشکل دار در فرم غربالگری تغذیه با شیر مادر

- پایش و ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک و وارد کردن اطلاعات در فایل بیمارستان دوستدار کودک

- تهیه و ارسال عملکرد آموزشی به صورت فصلی به مرکز بهداشت استان

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شیر مادر

 

نظام مراقبت مرگ 59 – 1 ماهه :

- گزارش فوری – تلفنی موارد مرگ 59 -1 ماهه به مرکز بهداشت استان

- ثبت اطلاعات مرگ 59 – 1 ماهه در جدول مربوطه

- تکمیل پرشسنامۀ ب ، ج ، ه مرگ 59 – 1 ماهه

- برگزاری کمیته ثبت نظام مرگ 59 – 1 ماهه و تصویب مداخلات جهت کاهش مرگ 59 – 1 ماهه هر 2 ماه یک بار

- وارد کردن اطلاعات مرگ 59 – 1 ماهه و صورتجلسه کمیته ثبت نظام مرگ 59 – 1 ماهه در سایت نظام مراقبت مرگ 59 – 1 ماهه

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی نظام مراقبت مرگ 59 – 1 ماهه

 

مادران :

-- نظارت بر عملکرد برنامه های مراقبتی مادران( اعم از نحوۀ تکمیل فرم مراقبت مادر باردار و فرم مراقبت پس از زایمان و نظارت بر نحوه ارزیابی و طبقه بندی و پیگیری ) به صورت دوره ای در مراکز و خانه های بهداشت

- برگزاری جلسات ماهیانه جهت ماماهای مراکز

- برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه مراقبت مادران بر اساس آخرین دستورالعمل جهت پرسنل محیطی

- نظارت بر توزیع مکمل های مادران ( اسید فولیک ، آهن و مولتی ویتامین ) و ثبت رایانه ای مکمل های مادران

- پایش واحدهای مامایی به صورت دوره ای  ( از نظر بررسی تجهیزات و عملکرد ماما)

- نظارت بر برگزاری جلسات آموزشی ماماها در مراکز و خانه های بهداشت

- پیگیری موارد پرخطر بارداری تا 42 روز پس از زایمان

- هماهنگی با بیمارستان های شازند و اراک جهت اعزام موارد پرخطر

- گزارش موارد پرخطر بارداری به استان هر 6 ماه یک بار

- گزارش موارد نقل مکان خانم باردار به صورت روزانه

- ارسال عملکرد آموزشی مادران به مرکز بهداشت استان به صورت فصلی

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی مادران

- تهیه و تکثیر و توزیع دفاتر و فرم های مادران مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

 

مراقبت پیش از بارداری :

- نظارت بر عملکرد برنامه های مراقبت پیش از بارداری( اعم از نحوۀ تکمیل فرم مراقبت پیش از بارداری و ثبت نتایج آزمایشات و سونوگرافی ومعاینات پزشکی و تجویز اسید فولیک ) به صورت دوره ای در مراکز و خانه های بهداشت

- برگزاری جلسات آموزشی مراقبت پیش از بارداری جهت پرسنل محیطی

- نظارت بر ارائه خدمات به خانم های واجد شرایط تمایل به بارداری

- نظارت بر ارجاع خانم هایی که نمایه توده بدنی غیر طبیعی دارند جهت مشاورۀ تغذیه ای

- نظارت بر شناسایی موارد پر خطر تمایل به بارداری و ارجاع به متخصص مربوطه

- تهیه و تکثیر و توزیع فرم های مراقبت پیش از بارداری مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت

 

سالمندان :

- نظارت بر اجرای برنامه آموزشی سالمندان در مراکز و خانه های بهداشت

- ارسال عملکرد آموزشی سالمندان به استان به صورت فصلی

- برگزاری هفته سالمند

- برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه شیوۀ زندگی سالم در سالمندی جهت پرسنل محیطی

- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالمندان