فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۸۸۳

نام و نام خانوادگی:  مسلم میرزایی    سمت: مسئول فن آوری اطلاعات  

ارایه مشاوره در امور فنی و پشتیبانی
کنترل و نظارت بر خرید تجهیزات رایانه‌ای
تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوریهای سخت‌افزاری جدید و مورد نیاز شبکه
تحقیق در مورد تعمیر و پشتیبانی تجهیزات جدید و خاص
 ساخت یوزرهای Vpn وآموزش نحوه استفاده
ساخت یوزرهای vdi و آموزش نحوه استفاده
تعمیرات وتعویض قطعات در صورت لزوم و پشتیبانی تجهیزات رایانه‌ای مرکز و آن بخش از تعمیرات مراکز که در محل قابل انجام نباشد
نگهداری و نصب کلیه قطعات سخت افزاری موجود در شبکه
تلاش به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات رایانه ای موجود در شبکه و به روز نمودن آن
ارتباط و هماهنگی‌های لازم با متصدیان امور رایانه ای  واحدهای ذیربط
نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف
مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف
رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی
مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز
توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها
نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار شبکه
پشتیبانی سخت افزار رایانه ای شبکه
تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار
همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقصات سخت افزاری
عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی
بررسی وضعیت موجود سخت افزار
شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات
اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
تأیید قطعات تعویضی کامپیوترهای تعمیری توسط شرکت طرف قرارداد
همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخلی و یا خارج به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
همکاری با طراحان، تحلیلگران ،‌کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز مدیریت فن‌آوری جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
پیگیری و انجام سایر امور محوله