بهداشت تغذیه

تعداد بازدید:۳۶۵۵

شرح وظایف واحد بهبود تغذیه:
الف-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم

- طراحی و تهیه مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم در راستای اولویت های آموزشی

- اطلاع رسانی صحیح و افزایش آگاهی مردم در زمینه اصول صحیح تغذیه از طریق ارائه مطالب آموزشی در مجلات، رسانه های محلی و فصلنامه بهورز

- برگزاری جلسات توجیهی و بر قراری ارتباط با مسئولین برای کنترل تبلیغات مواد غذایی نامناسب و همچنین ارائه برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه صحیح

- برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین سازمان ها و ادارات مختلف جهت هماهنگی در اجرای برنامه ها ی آموزشی

- برگزاری سمینارها , جشنواره ها و کلاس های آموزشی در مجامع عمومی با همکاری مسئولین مربوطه و مشارکت مردم

-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل بهداشتی

- برگزاری دوره های مدون جهت کارکنان شاغل در سلف سرویس ها, مراکز عمومی طبخ و توزیع غذا و کلیه افرادی که به نحوی در امر طبخ و توزیع غذا در این مراکز نقش دارند با استفاده از متون آموزشی دفتر بهبود تغذیه جامعه

- مشارکت فعال در برگزاری بسیج های آموزشی همگانی و برنامه های ویژه مناسبت های مرتبط با سلامت همانند هفته سلامت، روز جهانی غذا,روز جهانی دیابت و ....

ب-   برنامه های پایش و  بهبود تغذیه جامعه

1-    کودکان

-هماهنگی با مراکز بهداشتی به منظور معرفی کودکان واجد شرایط جهت بهره مندی از برنامه مشارکتی – حمایتی

- هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره)در خصوص معرفی کودکان دارای سوئ تغذیه و توزیع سبدهای غذایی

-دریافت آمارهای مربوط به برنامه مشارکتی - حمایتی از مراکز بهداشتی و ارسال به معاونت محترم بهداشتی

-نظارت بر حسن اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در مراکز بهداشتی

-بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر 8سال شهرستان

- اجرا و نظارت بر برنامه بهبود تغذیه روستا مهدها

-اجرای برنامه های  آموزشی  در زمینه تغذیه و رشد کودکان

- نظارت بر فعالیتهای پایش رشد و مراقبت اطفال جهت کاهش اختلال رشد و  سوء تغذیه کودکان

 

- اجرا و نظارت بر برنامه مکمل یاری با فروس سولفات و قطره A+D یا قطره مولتی ویتامین در کودکان زیر 2 سال

 

2-    مادران

-.اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه سالم طی دوران بارداری و شیردهی

 

- انجام مشاوره و پیگری تغذیه ای مادران باردار و شیرده

3-    جوانان و مدارس

    -نیاز سنجی میزان قرص آهن مورد نیاز جهت اجرای برنامه آهن یاری

    -هماهنگی با مراکز بهداشتی و اداره آموزش وپرورش در زمینه اجرای مطلوب بر نامه آهن یاری

   -برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی معلمان ،دانش آموزان و والدین مدارس دخترانه راهنمایی و متوسطه در زمینه آنمی ناشی از  فقر آهن

    - نظارت بر حسن اجرای برنامه شیر مدرسه ایران

4-    سالمندان

برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی تغذیه ای جهت سالمندان بر اساس کتب "مجموعه کتاب های بهبود شیوه زندگی"
برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی تغذیه ای جهت پرسنل بهداشتی بر اساس کتب "مجموعه کتاب های بهبود شیوه زندگی"

5- اجرا و پایش برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای ناشی از کمبود ید

6-استخراج مشکلات تغذیه ای جامعه تحت پوشش  به تفکیک گروههای فیزیولوژیک

7-  بررسی دوره ای وضعیت مصرف روغن های خوراکی در شهر و روستا

8-پایش وارزیابی وضعیت اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت

9-ارسال پسخوراند بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت به مراکزجهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف