کانون های سلامت محله


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام شهرشتانتعداد محلات شهرستانتعداد کانون های سلامت محلهتعداد کانون های تشکیل شده در بستر PHCتعداد کانون های تشکیل شده با استفاده ازظرفیت سازمان های برون بخشتعداد کل اعضای کانون های سلامت محلات
اراک281402150
شازند11906398
خنداب6505564
کمیجان10404316
فراهان4404360
آشتیان7404450
تفرش4404350
محلات6501389
دلیجان5505432
جمع کل81540353409