کانون های سلامت محله

نام شهرشتانتعداد محلات شهرستانتعداد کانون های سلامت محلهتعداد کانون های تشکیل شده در بستر PHCتعداد کانون های تشکیل شده با استفاده ازظرفیت سازمان های برون بخشتعداد کل اعضای کانون های سلامت محلاتتعداد مجمع سلامت محله برگزار شده
 
اراک2814021501
شازند1190639810
خنداب65055647
کمیجان104043162
فراهان44043608
آشتیان74044506
تفرش44043502
محلات65013892
دلیجان55054328
جمع کل8154035340946
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.