آرشیو اخبار

بهترین دفاع یک حمله خوب است

چگونه باج افزار را شکست دهیم

در طول ۱۲ ماه گذشته، زیرساخت‌های حیاتی ملی مانند ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی، بخش عمومی و شرکت‌ها همگی قربانی حملات سایبری متعددی در بریتانیا و در سطح جهان شده‌اند.

ادامه مطلب

پیامدهای اقتصادی هوش مصنوعی در بخش کشاورزی

تا سال ۲۰۳۰ حوزه هوش مصنوعی به تنهایی ۷.۱۵ هزار میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت؛ یعنی چیزی بیشتر از مجموع تولید ناخالص ملی کشورهایی روسیه (۱.۶۵)، آلمان (۴.۲۳)، انگلیس (۳.۱۱)، فرانسه (۲.۹۴) و هند (۲.۹۵) در سال ۲۰۲۱. از این میزان تاثیر اقتصادی هوش مصنوعی، ۶/ ۶ هزار میلیارد دلار فقط به خاطر افزایش بهره‌وری و ۱/ ۹درصد به‌خاطر اثراتی است که این فناوری بر تسهیل بخش مصرف دارد. شعاع تاثیر هوش مصنوعی، تمام بخش‌های اقتصاد اعم از حقیقی (نظیر صنعت، خدمات و کشاورزی) و هم مالی (نظیر بازار پول و سرمایه) را در برمیگیرد که این اثرات را می‌توان در زنجیره تامین جهانی مشاهده کرد.

ادامه مطلب