اخبار - آرشیو

با توجه به دستورالعمل صادره ازسوی ریاست مرکزآماروفناوری وزارت بهداشت

الزام تبادل اطلاعات کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و غیره بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت

کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و غیره ملزم به تبادل اطلاعات کلیه مراجعات شهروندان بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) می‌باشند.(قابل توجه مراکزدرمانی خصوصی استان شامل بیمارستانهای قدس ،تامین اجتماعی شازند ،امام خمینی اراک،سینا)

ادامه مطلب