اخبار - آرشیو

نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴,۴- ، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

ادامه مطلب